Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 24 Subtitle Indonesia Final

Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 24 Subtitle Indonesia Final

Posted by : Anime Sub Indo Published : 24th September, 2016 Comments : 0 Series :
Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 23 Subtitle Indonesia

Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 23 Subtitle Indonesia

Posted by : Anime Sub Indo Published : 17th September, 2016 Comments : 0 Series :
Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 22 Subtitle Indonesia

Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 22 Subtitle Indonesia

Posted by : Anime Sub Indo Published : 10th September, 2016 Comments : 0 Series :
Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 21 Subtitle Indonesia

Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 21 Subtitle Indonesia

Posted by : Anime Sub Indo Published : 4th September, 2016 Comments : 0 Series :
Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 20 Subtitle Indonesia

Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 20 Subtitle Indonesia

Posted by : Anime Sub Indo Published : 21st Agustus, 2016 Comments : 0 Series :
Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 19 Subtitle Indonesia

Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 19 Subtitle Indonesia

Posted by : Anime Sub Indo Published : 14th Agustus, 2016 Comments : 0 Series :
Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 18 Subtitle Indonesia

Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Episode 18 Subtitle Indonesia

Posted by : Anime Sub Indo Published : 7th Agustus, 2016 Comments : 0 Series :